Ukazała się monografia pod redakcją dr Marcina Sarny