Filologie a budowa społeczeństwa otwartego – konferencja