Barbara Hrabal

Mgr Barbara Hrabal

Magister Filologii Hiszpańskiej. Studia ukończone na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praca magisterska z przekładu. Praca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie od 1990 roku, obecnie na stanowisku wykładowcy. Początkowo zajęcia z języka hiszpańskiego jako drugiego języka romańskiego na Filologii Romańskiej (jednolite pięcioletnie studia). Od momentu inauguracji Filologii Hiszpańskiej na UP prowadzi zajęcia głównie z praktycznej nauki języka hiszpańskiego: gramatyki praktycznej i sprawności językowych. Poza tym od kilku lat zajęcia z przekładu tekstów użytkowych (specjalność geografia turystyczna) oraz ostatnio z języka specjalistycznego: geografia turystyczna.

Przez pierwsze 11 lat od 1990 również praca w liceum : język hiszpański (nauczyciel mianowany).