Bartosz Dondelewski

Absolwent filologii hiszpańskiej i Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Tłumacz j. hiszpańskiego i portugalskiego, specjalizuje się w tekstach prawniczych i technicznych.

Interesuje się językami mniejszościowymi Półwyspu Iberyjskiego (zwłaszcza Galicją), granicą hiszpańsko-portugalską, dialektologią i socjolingwistyką. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą strategiom budowania lokalnej tożsamości w społeczności Xálima (prowincja Cáceres).

Na UP prowadzi zajęcia z j. portugalskiego oraz przekładu tekstów prawniczych.

Prywatnie miłośnik muzyki poważnej, kuchni włoskiej i pływania.