07-08/06/2018 Warsztaty przekładowe

W dniach 07-08/06/2018 odbędą się warszaty przekładowe prowadzone przez dr hab. Martę Eloy Cichocką. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować nad przekładem wierszy hiszpańskiej poetki Olvido Garcíi Valdes, jednej z autorek zaproszonych na Festiwal Miłosza. Więcej informacji: https://hermes.cervantes.es/FichaWeb/121076/266

Koło Naukowe zaprasza na spektakl!

Koło Naukowego Iberystów Uniwersytetu Pedagogicznego COrazón zaprasza na spektakl zatytułowany “Acerca de Europa”. To montaż literacko-dramatyczny w języku hiszpańskim  na temat różnych  paradoksów związanych z nasileniem ruchu podróżnego na świecie. Główną  inspiracją był dramat Mateusza Pakuły pt. “Smutki tropików”, którego fragmenty przetumaczyliśmy na Więcej …