Danuta Kucała

dr Danuta Kucała
dr Danuta Kucała

Dr Danuta Kucała jest absolwentką filologii hiszpańskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów pracowała w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, a obecnie pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prowadziła zajęcia z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej języka hiszpańskiego, z dydaktyki języka hiszpańskiego, gramatyki praktycznej języka polskiego jako obcego, podstaw komunikacji językowej, wprowadzenia do językoznawstwa i gramatyki kontrastywnej polsko-hiszpańskiej. Była promotorką kilkudziesięciu licencjatów. Interesuje ją językoznawstwo ogólne, gramatyka kontrastywna, leksykologia, a także historia i historia sztuki. Opublikowała ponad 20 artykułów, 2 książki i kilka przekładów (z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański).