Dorota Kotwica

Dr Dorota Kotwica jest absolwentką filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych Máster en Estudios Hispánicos Avanzados na Uniwersytecie w Walencji.

Specjalizuje się w pragmatyce, analizie dyskursu, języku naukowym i językoznawstwie korpusowym. Inne zainteresowania to język kolokwialny (od sześciu lat związana z grupą Val.Es.Co. Valencia Español Coloquial), komunikacja międzykulturowa i pisanie kreatywne. Prowadzi blog językowo-kulturowy Hiszpański na luzie.

Prowadzi zajęcia z językoznawstwa, gramatyki opisowej i redakcji tekstów.