Ewelina Topolska

ksiazka
dr Ewelina Topolska

Iberystka i anglistka, od kilku lat łączy swoją pasję filologiczną z różnymi formami arteterapii  oraz psychologią nakierowaną na dobrostan.

Doktorat E. Topolskiej, obroniony w 2014 na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, był poświęcony analizie związku między przemocą a seksualnością w teatrze Angeliki Liddell. Obecnie kontynuuje badania nad emocjami w literaturze i teatrze, wiążąc je z wiedzą psychologiczną oraz drama- i literaturoterapeutyczną. Od 2016 roku współpracuje z międzynarodowym kolektywem teatralnym Subpoetics, którego działania nakierowane są na zwalczanie ksenofobii, wykluczenia oraz wspomaganie indywidualnego procesu rozwoju psychologicznego jednostki.

Dr Topolska jest członkinią Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (Koło Wrocławskie).

Zajęcia prowadzone na UP:

Współczesne teorie literatury i kultury, Wprowadzenie do filozofii, Wprowadzenie do arteterapii, Zjawiska społeczno-polityczne XXI wieku z perspektywy teatru, Teksty kultury.