Jorge Cabezas Miranda

dr Jorge Cabezas Miranda
dr Jorge Cabezas Miranda

Doświadczenie w nauczaniu:

Universite Toulouse-Le Mirail, University of Exeter, English and Foreign Languages University of Hyderabad.

Obecne zainteresowania badawcze:

 • Związki między literaturą/sztuką a polityką w kontekście współczesnej Kuby
 • Transformacja, pamięć historyczna oraz efekt 15M we współczesnej literaturze hiszpańskiej.
 • Współczesny Teatr Hiszpański

Publikacje książkowe:

 • Ratas, líquenes, insectos, polímeros, espiroquetas: grupo Diáspora(s). Antología (1993-2013). Editorial Cabeza Prusia, México, 2014.
 • Revista Diáspora(s). Edición facsímil (1997-2002). Editorial Linkgua, Barcelona, 2013.
 • Proyectos poéticos en Cuba (1959-2000). Algunos cambios formales y temáticos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012.
 • Novísima Poesía Cubana. Antología (1980-1998). Editorial Colegio de España. Salamanca, 1999.

Materie wykładane na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Studia licencjackie:

 • Literatura hiszpańska (XX-XXI wiek).
 • Redakcja tekstów akademickich.
 • Redakcja tekstów praktycznych.

Studia magisterskie:

 • Aktualne tendencje w literaturze hiszpańskiej. Aktywność literacka i świat wydawniczy.
 • Społeczne, polityczne i kulturowe konteksty współczesnej Hiszpanii.