Olga Grzyś

mgr Olga Grzyś
mgr Olga Grzyś

Magister filologii hiszpańskiej, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, bez którego najwyraźniej nie potrafi żyć. Zapalona
podróżniczka, miłośniczka języka i kultury Kraju Basków oraz hiszpańskiego street artu.

Od 2017 roku asystent w Katedrze Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego UP. Jej praca naukowa skupia się na badaniu współczesnej
prozy hiszpańskojęzycznej pod względem kwestii związanych z tożsamością płciową, wpływem władzy na ciało i umysł jednostki oraz zachowaniem
człowieka w środowisku instytucji totalnych, w gównej mierze o charakterze religijnym. Na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzi zajęcia
z praktycznej nauki języka hiszpańskiego.