Studia I-go stopnia

Kierunek filologia
Specjalność filologia hiszpańska
Poziom studiów I stopień
Długość studiów 3 lata
Tryb studiów stacjonarne
Limit miejsc 50
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z “nową maturą”
Termin rejestracji elektronicznej

1 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

30 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Miejsce składania dokumentów będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Data rozpoczęcia egzaminów

11 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o dacie i miejscu egzaminu Komisja Rekrutacyjna przekazuje bezpośrednio kandydatowi

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia

12 lipca 2017 r.

Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

do 19 lipca 2017 r.

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną