Studia II-go stopnia

UWAGA!!  REKRUTACJA NA ROK 2017/18 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA ZE WZGLĘDU NA WYPEŁNIENIE LIMITÓW PRZYJĘĆ!!

Kierunek filologia
Specjalność język hiszpański

Specjalizacja:

komunikacja międzykulturowa (język hiszpański i polski)

Poziom studiów II stopień
Długość studiów 2 lata
Tryb studiów stacjonarne
Limit miejsc 20
Wymagane wykształcenie kandydata Studia przewidziane dla:-absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność: język hiszpański oraz inne języki;-lub absolwentów dowolnych studiów licencjackich, inżynierskich czy jednolitych magisterskich, lub równorzędnych (uwaga: w tym przypadku istnieje konieczność uzupełnienia treści metodologicznych – współczesne kierunki badań literackich, językoznawczych i przekładoznawczych – w porozumieniu z prowadzącymi te kursy).

 

Kryteria przyjęć Konkurs dyplomów.

Rozmowa kwalifikacyjna (egzamin wstępny dla kandydatów, którzy nie ukończyli studiów licencjackich lub studiów magisterskich na kierunku filologicznym z językiem kierunkowym hiszpańskim i nie posiadają certyfikatu, o którym mowa poniżej).

Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie filologiczne z językiem kierunkowym hiszpańskim, lub którzy przedstawią certyfikat potwierdzający wymagany poziom kompetencji językowych (Diploma de Español como Lengua Extranjera DELE, nivel B2; Diploma de  Español Nivel B2), są zwolnieni z egzaminu (uzyskują maksymalną liczbę punktów) i przystępują do konkursu.

Termin rejestracji elektronicznej 1 czerwca – 19 września 2017 r.
Termin i miejsce składania dokumentów 11 czerwca – 19 września 2017 r.

Miejsce składania dokumentów będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Data rozpoczęcia egzaminów 20 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o dacie i miejscu egzaminu Komisja Rekrutacyjna przekazuje bezpośrednio kandydatowi

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia 21 września 2017 r.
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia do 26 września 2017 r.

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną