Weronika Urbanik-Pęk

mgr Weronika Urbanik-Pęk

Absolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczyciel języka polskiego jako obcego.

Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą prozodii języka, skupiając się na efektywnym nauczaniu elementów suprasegmentalnych języka, zwłaszcza poprawnego akcentu i intonacji.

Poza fonetyką, interesuje się językami mniejszościowymi Półwyspu Iberyjskiego, biegle mówi po galicyjsku; innowacyjnymi technologiami wspomagającymi nauczanie oraz etymologią.

Prowadzi, przede wszystkim, zajęcia z gramatyki praktycznej i opisowej języka hiszpańskiego.